5 Simple Statements About КИТАЙСКА ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ Франция Explainedе. по никакъв начин не представлявали заплаха за останалите европейски граждани. Помолен да изброи по-важните версии, върху които работят следователите, той направи следния разбор:

Те даже не са народ, а сбирщина от прости хора, защото народността не е просто принадлежност към дадена географска територия, а съвкупност от общи цели, идеи и ценности, съвкупност от общи действия, целящи развитие на цялото общество, общи действия за реализиране на идеите и опазване на ценностите. Но това при българите не съществува. Аз използвам думата „народ” в техния случай, воден единствено от някакво благоприличие, но ако трябва да съм откровен, бих ги нарекъл сбирщина от идиоти – идиоти в гръцкият смисъл на думата.

Относно това кои са поръчителите специално на анализа, касаещ вашата държава не бих могъл да ви отговоря, понеже това е поверителна информация.

Що се отнася до здравето, то още веднъж искам да подчертая, че водата която се добива в зоните на фракинга е изключително полезна и с приятен вкус. Тя, както споменах, също е обогатена със всички необходими минерали , а хората които я пият намаляват драстично приема на лекарства и хранителни добавки, именно поради благотворния й ефект.

– Добре, но все пак кое при тези обстоятелства, при тази политика е това, което да ни обединява като народ, да ни олицетворява като държава?

Хаос! Докато парите умираха, докато Капиталът се гърчеше, невежите спореха помежду си за начина, по който те трябва да се използват и разпределят. О, слепци, спорещи около ковчега на мъртвеца, за това как да го възкресят! Колцина от вас изгубиха живота си без да разберат, че това, за което се борят, вече е мъртво? Но това може би бе неизбежно! Кризата настъпи в момента, когато се осъществи първият етап на глобализацията, тогава когато пред Капитала паднаха всичките прегради и той се местеше светкавично от място на място, опитвайки се да избегне смъртта, следваща го по петите. Мнозина смятаха, че тези движения в географското пространство са полезни, че водят до запазване и растеж на Капитала, и това действително изглеждаше така, но всъщност това движение бе бяг.

Искам да разгледам и още една област, където корумпирането на Разума е особено силно. Това са така наречените мироопазващи военни мисии, мисии за подпомагане установяването на демокрацията в различни части на света. Тези мисии са особено популярни сред българските военнослужещи и тези, успели да се доберат до участие в такава мисия, често са обект на завист. За какво всъщност става въпрос. Тези мисии де факто нямат нищо общо с реалното установяване на демократични промени където и да е.

По тяхната логика излиза, че всеки който желае да живее човешки, да се радва на живота, да се наслаждава на свободното си време , да се отдава на размисъл и съзерцание е мерзавец. Те втълпяват, че човека е човек когато работи, но не и когато мисли. Те желаят да ви превърнат от разумно същество в служещо на системата безропотно винтче.

Наистина ли вярвате, че национализацията е пагубна за правилното разпределение на ресурсите на държавата, за осигуряването на достъп до богатствата на държавата на всеки един гражданин на тази държава? Нормално ли е да се търсят печалби там, където става въпрос за оцеляването на човека, за задоволяване на неговите насъщни нужди? За какво ни е тогава държавата? Защо живеем в общности, ако целта ни е да се конкурираме и ограбваме по-между си, както се опитват да ни втълпят капиталистическите изроди? Нормално ли е да търсим печалба в жаждата на жадния, глада на гладния и нуждата от дом и топлина на бездомния, човешко ли е?

И защо по-дяволите, наричате себе си журналисти? Какви журналисти сте вие, дали имате собствено мнение и кураж да го изкажете, ако то е в разрез с политиката която води вашата медия? Нима това, че четете новините вечер, новини които някой друг е написал някъде в някоя канцелария, така както му е казано да ги напише, нима това ви прави лица на българската журналистика? Нима това, че правите репортаж по начин по който ви е казано да го направите ви прави журналисти? Нима вие сами избирате какво да отразявате и как да го отразявате? Нима имате свобода на словото? Не драги медийни служители, вие нямате свобода на словото, свобода на словото имат вашите собственици, вашите началници, не и вие.

А Гърция е едва ли не гордиевият възел на съвременния свят. И тук аз виждам корумпирането на разума на българската младеж.

И така, аз като един истински родолюбец и държавник не можех да пренебрегна гласът на Шамбала, още повече когато той се съчетава с нуждите на българският народ. Още утре в ранни зори аз ще започна с подготовката по санирането на сградата на Президентството. Обещавам на целия български народ, че ще доведа това въдхновено ми от висши сили дело до успешен край, независимо от усилията, които ще бъдат положени, за да бъда спрян.

Невежеството на тълпата е сила в нашите ръце. О, колко read more е прекрасен светът на капитала, когато той е в твоите ръце! И колко жалки са опитите на обречените да ни подражават, използвайки инструментите, които ние сме измислили и чиято същност остава скрита от погледа им. Каква карикатура на капиталисти са тези, които си мислят, че чрез вложенията си в банки си гарантират сигурни доходи, докато единственото, което правят, е да ни предоставят възможността да ги поробим завинаги.

Страшна е за тези, които в името на закона вършат беззакония. Страшна е за правителствата, които са дошли не за да управляват в името на обществения интерес, а за да грабят в свое име. Страшна е за тези, за които печалбата стои над общественото благо. Страшна е за тези, които в името на парите са готови да погубят хората, Земята, че и себе си.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Simple Statements About КИТАЙСКА ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ Франция Explained”

Leave a Reply

Gravatar